Trygga medarbetare och säker arbetsmiljö – ett framgångsrecept för IQ

För IndustriQompetens är arbetsmiljön inte bara en av de viktigaste frågorna på det egna kontoret, utan även på de cirka 20 arbetsplatser som företagets konsulter hyrs ut till. Alla brister följs upp och om problemet inte åtgärdas tar företaget till handfasta metoder.

– På IQ ser vi långsiktigt på våra konsulter och lägger stor vikt vid att skydda dem från eventuella risker med arbetet. Vi tror på erfaren och ansvarstagande personal som vet vad som gäller inom industrin. Inte bara i produktionshänseende, utan också när det gäller att hantera säkerhetsfrågor, säger Anders Florinus, HR-chef och arbetsmiljökoordinator på IQ.

Att arbeta inom industrin kan vara riskfyllt och en trygg arbetsmiljö är därför en viktig fråga för branschen. För IQ är det en av de kanske viktigaste, trots att företaget inte bara har en, utan många olika arbetsplatser att hålla reda på. Ofta handlar det om att skydda konsulterna från direkta besvär som buller eller dålig belysning, och mer sällan från allvarliga brister som kan leda till olyckor.

–  Egentligen är det våra kunder som har ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen, men om vi skulle upptäcka en brist så följer vi upp det direkt. För det mesta åtgärdas problemet omgående, men om det inte skulle göra det så besöker jag arbetsplatsen tillsammans med vårt skyddsombud och gör en inspektion, säger Anders Florinus.

En av få certifierade

IQ är ett av få företag inom bemanningsbranschen som har en arbetsmiljöcertifiering enligt ISO 45001. Det innebär bland annat att företaget har ett väl genomarbetat ledningssystem för att kontrollera säkerheten på de olika arbetsplatserna och systematiskt arbeta med förbättringar av arbetsmiljön. Varje gång en konsult påbörjar ett uppdrag måste konsulten själv göra en enkel skyddsrond. På så sätt kan IQ tidigt upptäcka eventuella brister och adressera dem så att konsulten inte utsätter sig för onödiga risker.

– Sedan görs det löpande uppföljningar och om uppdraget sträcker sig över mer än ett år måste bedömningen förnyas. Dessutom åker våra kund- och bemanningsansvariga ut kontinuerligt till arbetsplatserna för att kontrollera hur konsulterna har det och fyller även själva i ett formulär angående arbetsmiljön, säger Anders Florinus.

Branschmentalitet försvårar

Om det skulle uppstå några incidenter under arbetets gång har IQ ett inrapporteringssystem för att snabbt få kännedom om och kunna hantera problemet. Det har krävts ett arbete för att få alla att inse vikten av att alltid rapportera in problem i arbetsmiljön, men det sker en ständig förbättring.

– Många inom industrin är inte så duktiga på att känna efter, men när jag lägger fram det som att det inte bara handlar om den egna säkerheten, utan även om förhindra att ens kollegor utsättas för samma risker, har det tagit skruv, säger Anders Florinus.

De flesta konsulter rapporterar olyckor, men det har krävts återkommande diskussioner för att få alla att även anmäla tillbud, det vill säga mindre händelser som kunnat leda till en olycka.

– Idag har de flesta blivit duktigare på att rapportera in även tillbud. Det gör det lättare för oss att säkerställa att alla arbetsplatser klarar kraven och att våra anställda har det så bra som möjligt. Och när våra konsulter mår bra så utför de ett bra arbete och kunden blir nöjd. För oss är det självklart, säger Anders Florinus.

Hos de flesta industrikunderna är IQ:s personal en viktig och integrerad del av verksamheten och då är det också av största vikt att förståelsen och ansvaret för arbetsmiljön finns förankrat även hos de inhyrda konsulterna. Lika viktigt är det för IQ att ha en stabil, långsiktig verksamhet hos kunderna och då måste de anställda känna att de är trygga och har stöd från huvudkontoret.

– Våra konsulter är ju IQ, utan dem är vi ingenting. Vi som sitter här på huvudkontoret är ju egentligen bara en supportavdelning som ska se till att de har det så bra och säkert som möjligt, avslutar Anders Florinus.

Fler tankar från IQ

Artikel

Erfarenhet som affär

I mer än tjugo år har IQ tillhandahållit kompetent och erfaren personal till regionens industriföretag. Under årens lopp har konsulterna utvecklat erfarenheter som hjälper till

Läs mer