Hållbarhet är en självklarhet för alla företag

Alla vill ju att deras verksamheter ska leva och utvecklas för alltid; det är först de sista decennierna som vi har insett att företagets utveckling inte bara kräver en ekonomisk uthållighet, utan att det måste ske i samklang med samhällets och ekosfärens uthållighet. Vi behöver ta ansvar för alla delar för att vara uthålligt behövda som företag både ur kunders och anställdas perspektiv.

Det är med bakgrund av detta som vi på Industriqompetens för ett par år sedan tog beslut om att införa ledningssystem för kvalitet, arbetsmiljö och miljö. Kvaliteten står för allt vi gör och det hållbara i vår affär. Arbetsmiljön är en viktig förutsättning för välmående och väl fungerande medarbetare som levererar våra tjänster.

Miljön är inte riktigt lika självklar för oss att fokusera på. Vi är tjänsteproducerande med minimal administration. Vi har bara några få kontorsfunktioner, i övrigt agerar vi hos kunder och i enlighet med deras regler. Men inte desto mindre känner vi att det är viktigt att ta hand om det vi kan, fokusera på det som går att förbättra även om det är mindre delar.

I år har våra ledningssystem certifierats enligt ISO 9001, 14001 och 45001 och vi är ett av få bemanningsföretag i Sverige som lyckats med detta (vi har faktiskt bara noterat ett till). Det är ett kvitto på att vi arbetar metodiskt och förebyggande för att bygga ett fortsatt hållbart företag inom alla aspekter.

Vår vision är att vi alltid ska vara det mest självklara valet för våra kunder när de vill ha kompetenta medarbetare. Våra medarbetare ska vara likvärdiga eller ha mer kompetens än kundens egen personal. Vi ska vara viktiga kuggar i kundens produktion, inte tillfällig avlastning.

Vi har också en nollvision vad gäller arbetsplatsolyckor – ingen ska skadas eller riskera att skadas på arbetsplatsen. Vare sig det handlar om fysiska eller psykosociala problem, ska vi arbeta proaktivt för vår personals välmående.

Till sist har vi också en tanke om att bli helt klimatneutrala, det finns inget annat alternativ för att vara ett till 100% hållbart företag.

Vi har en väg att gå för att uppnå allt detta, men vi har i alla fall en väg som vi också har kommit en bit på.

Fler tankar från IQ

Artikel

Erfarenhet som affär

I mer än tjugo år har IQ tillhandahållit kompetent och erfaren personal till regionens industriföretag. Under årens lopp har konsulterna utvecklat erfarenheter som hjälper till

Läs mer