För IQ:are

Var stolt – du är vald med omsorg!

Hej IQ:are!

Här har vi samlat praktisk information kring sjukanmälan, ledighetsansökan, tidsrapportering och introduktion. Har du några övriga funderingar är du alltid välkommen att ta direkt kontakt med din konsultchef eller oss på kontoret. Vi finns här för dig.

Sjukanmälan​

Sjukanmälan ska göras till både IndustriQompetens och företaget du arbetar på. Här är det öppet dygnet runt!

IndustriQompetens: 021-30 46 50

Om du fortfarande är sjuk efter helgen, ringer du både till arbetsplatsen och IndustriQompetens igen. Glöm inte att friskskriva dig när du är tillbaka. Detta gäller även vid vård av barn.

Tidrapportering​

IndustriQompetens levererar ungefär 150 000 arbetstimmar till industrin varje år! Det är därför mycket viktigt att både arbetad och ledig tid rapporteras in i tid.

Tidrapportering görs både till IQ och företaget du arbetar på.

Tiden måste rapporteras in senast måndagen efter arbetad vecka. Viktigt att ALLT är inrapporterat den sista dagen i varje månad, även om det råkar vara t.ex. en torsdag.

Ledighetsansökan

Vid ledighet längre än 2 dagar
Längre ledigheter, som semester och föräldraledighet, måste du planera ihop med företaget du är hos och din arbetsledare på IQ. Även om du inte har ett uppdrag, måste din arbetsledare veta om

Vid ledighet kortare än 2 dagar
Behöver du ta ledigt kortare tid (t ex kompensationsledigt för läkarbesök eller liknande), räcker det med att du informerar arbetsledaren på företaget du är placerad hos och sedan rapporterar det i tidsrapporten.

Ny på IQ?

Ny på arbetsplatsen? Då ska du göra en skyddsrond så att du kan arbeta säkert på din nya arbetsplats. Fyll i checklistan ”Skyddsrond medarbetare” i TIA-appen. Det tar max två minuter!

Behöver du hjälp med inloggningen så hör av dig till kontoret så får du hjälp.

Löneutbetalning

Lön betalas ut den 25:e varje månad eller sista vardagen innan den 25:e. I december betalas lönen ut den 22:a.

Personalhandboken

Vill du ha en digital kopia av personalhandboken? Säg till kontoret så får du en länk.

Vår arbetsmiljöpolicy i korthet

IndustriQompetens ska arbeta för en arbetsmiljö som utmärks av människors lika värde, trygghet, samt är hälsosam både psykiskt och fysiskt.

Hos oss innebär det att:

  • Arbetsmiljöarbete görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud.
  • Personal får rätt kunskaper, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö.
  • Vi riskbedömer regebundet vår arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs.
  • Alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder.
  • Vi lever upp till den lagstiftning som finns på arbetsmiljöområdet.

Våra fyra grundstenar

Inom IndustriQompetens har vi fyra grundstenar som vi alltid har med oss. Vårt mål är att det hos varje person finns en känsla av Trygghet, Engagemang, Kunskap och Kvalitet!

Dessa fyra ledord är enkla att säga, men kräver mycket av oss för att ha med oss varje dag. De som arbetar på kontoret kanske har andra krav och tolkningar av orden är vad konsulterna har, men vi måste alla ha med oss grunden i det som är IndustriQompetens.

Vi har som mål att de fyra orden ska genomsyra vårt företag. De är inte tagna ur luften eller påhittade för att de låter bra, utan de är kärnan i det som vi redan står för och har arbetat med sedan starten. De är också viktiga att vi fortsatt har med oss, för de kommer inte av sig själva. Med dessa enkla ord får vi en bättre och roligare arbetsplats, samt ett livskraftigt företag. Det är allas ansvar att tänka efter vad de betyder för dig och hur du kan påverka din egen situation.