För företag

IndustriQompetens står för personal och kompetens industriföretag inte kan vara utan.

Vi är industriföretaget som arbetar med bemanning och rekrytering.

IndustriQompetens har funnits i mer än 20 år och vi har genom åren haft runt 1000 olika konsulter som gjort nytta varje dag ute i industrin. Det som alltid kännetecknat oss är att vi har haft lite mer kompetens och erfarenhet av industriarbete och vi har alltid haft koll på vad som krävs för att göra ett bra jobb. Vi är inte det bemanningsföretag som har flest konsulter. Vi har inte heller flest kunder. Vi är däremot kända och respekterade för det vi står för och det vi presterar. Söker du personal till industrin? 

Då har du kommit helt rätt.

Våra bemanningslösningar & tjänster

Vi har levererat miljontals produktionstimmar sedan starten. 
Vi vet vad industrin kräver.

Uthyrning

Uthyrning innebär att ni hyr in den kompetens ni behöver under den tid det finns ett behov. Uthyrning är en alternativ lösning till att tillsvidareanställa personal. Det kan till exempel vara vid anställningsstopp, föräldraledighet, arbetstoppar eller expansion. Vi på IndustriQompetens tar då ansvar för rekryteringsprocessen och fullt arbetsgivaransvar för konsulten som anställs. Ni betalar endast för tiden ni hyr konsulten.

Hyrrekrytering

Hyr först, rekrytera sen. Hyrrekrytering innebär att ni hyr in en konsult under en överenskommen period med målsättningen att rekrytera konsulten vid periodens slut. Fördelen för er som företag är att ni slipper ansvara för rekryteringsprocessen. Denna bemanningslösning kan även vara ett passande alternativ för företag som vill testa på att rekrytera en ny medarbetare.

Direktrektytering

Direktrektytering innebär att vi på IndustriQompetens tar ansvar för rekryteringen av den spetskompetens ni söker. Kandidaten går sedan direkt till ert företag. Med över 20 års erfarenhet inom industrin vet vi vilken kompetens branschen efterfrågar. Vi besitter dessutom ett stort kontaktnät av erfarna industriarbetare och tjänstemän vilket många gånger både effektiviserar och förkortar rekryteringsprocessen.

Återkommande personal

För oss på IndustriQompetens är det en självklarhet att våra kundföretag ska kunna få hjälp att hitta den kompetens de söker – både vid enstaka och återkommande tillfällen. Vi arbetar långsiktigt och värnar dessutom om trygghet för våra anställda. Vi är stolta över att mer än 50 procent av våra konsulter är anställda direkt av oss. Genom vår egna personalpool kan vi tillgodose våra företagskunders kompetensbehov och dessutom ge trygghet till vår personal.

Inlåning

Inom industrin händer det att företag går in i lugnare perioder vilket kan resultera i minskad produktion och i värsta fall behov av varsel. I den mån vi kan erbjuder vi därför inlåning. Inlåning innebär att vi på IndustriQompetens under en avtalad period lånar in er personal och istället låter dem arbeta hos någon av våra andra kundföretag.

Personlighetstester

I samband med att företag ska rekrytera tjänstemän till industrin erbjuder vi på IndustriQompetens urvalsstöd i form av personlighetstester. Testerna administreras och sammanställs av vår egna certifierade specialist så att vi kan erbjuda våra kunder en kvalificerad second opinion.

Så säger våra kundföretag

IQ:s chefsnätverk

Vi är en del av Mälardalens industri och driver nätverk på chefsnivå. IndustriQompetens chefsnätverk bygger på förtroende och vi utvecklar och utbyter idéer även mellan företag. Genom mötesgrupper med medlemmar i chefspositioner skapar vi en naturlig och trygg miljö där individerna kan utveckla sin organisation med människor i liknande situationer inom tekniksektorn. 

Vår ambition med chefsnätverket är att erbjuda en trygg grupp där individen både kan bryta ett tunnelseende och ta intryck av andras vardag. Detta arbete förutsätter ett stort förtroende för både IndustriQompetens och mellan individer. I nätverken bygger vi på förtroende för bästa utväxling och resultat för varje individ.