Vårt samhällsansvar

Vi har bestämt oss för att göra skillnad

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. För oss är det viktigt att påverka vårt samhälle positivt. Genom IndustriQompetens engagemang i Lokala Hjälpen, tidigare Företagsvolontärerna, får vi möjlighet att omvandla vår arbetstid till något bra.

Under det senaste året har vi hjälpt Stadsmissionen att bygga om, strukturera och anpassa deras förråd så att de bättre kan bedriva sin verksamhet. Genom att bidra med gratis arbetstid istället för pengar får vi vara med på plats och göra skillnad på riktigt. För Stadsmissionen, som har begränsade resurser, är det dessutom ovärderlig hjälp. Värdet i vårt arbete blir mångdubbelt större jämfört med om Stadsmissionen hade behövt köpa in tjänsterna via donerade pengar. 

Att bidra med tid och engagemang på lokal nivå är ett av många sätt att hjälpa till i samhället. Tack Lokala Hjälpen för att vi på IndustriQompetens får vara med och göra skillnad. 

Sponsorskap

                  

Vi tycker det är viktigt att vi sponsrar det lokala föreningslivet. Målet med sponsringen är att öka möjligheterna för de sponsrade att nå framgångar i sitt utövande.

IndustriQompetens konsulter är vana vid att göra skillnad ute hos de olika industriföretagen i Mälardalen, men ibland ges också möjlighet att få göra skillnad även ute i samhället. Genom ett avtal med Lokala Hjälpen i Västerås, skickar IndustriQompetens ut duktiga konsulter till bland annat Stadsmissionen för att på plats i verkligheten hjälpa till med sådant Stadsmissionens egen personal inte kan eller hinner. Robert Gillheim var den fjärde IQ:aren som fick chansen att hjälpa till.

Mer om Lokala Hjälpen

Lokala Hjälpens mål är att bryta utanförskapet genom att bidra till goda, långsiktiga och socialt hållbara förändringar lokalt. Detta görs genom att stötta aktiviteter, projekt, företeelser, föreningar och organisationer som är varaktiga och ger bestående resultat över tid. 

Många organisationer gör ett fantastiskt jobb på nationell och internationell nivå. Lokala Hjälpen arbetar istället med att bidra på det lokala planet genom att låta företag i regionen genomföra lokala insatser – genom tid, resurser, tjänster och produkter de själva kan bidra med. Dessutom förenar Lokala Hjälpen företag och företagare som vill vara med och bidra till ett bättre samhälle. 

För oss på IndustriQompetens är det en självklarhet att engagera oss tillsammans med likasinnade företag i regionen. Vill du också engagera dig i okala Hjälpen eller läsa mer om deras arbete? Klicka på länken.