Våra certifieringar

Vi är ISO-certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö

IndustriQompetens är sedan mars 2020 certifierade inom Kvalitet (ISO 9001), Miljö (ISO 14001) och Arbetsmiljö (ISO 45001). Ett kvitto på att vi inte bara älskar det vi gör utan även håller en hög standard, tar hänsyn till miljön och värnar om våra anställda.

Kvalitet

För att leva upp till våra konsulters, kunders och kandidaters förväntningar arbetar vi på ett systematiskt sätt med kvalitet och ständiga förbättringar. Som ett bevis på vårt åtagande är vi ISO-certifierat enligt ISO 9001 – en internationell standard för kvalitetsledningssystem.

Miljö

Omsorg om vår miljö är en viktig fråga för oss. Vårt miljöarbete ingår som en integrerad och naturlig del i vårt dagliga arbete. Vi arbetar fortlöpande med att se över och förbättra arbetssätt och processer för att minska vår negativa miljöpåverkan. Som ett led i vårt miljöarbete är vi certifierade enligt ISO 14001, en internationell miljöledningsstandard.

Arbetsmiljö

Vi är stolta över att vara ett av Sveriges första industriföretag som arbetar med bemanning att bli certifierade enligt ISO 45001 inom Arbetsmiljö. För oss är arbetsmiljön viktig och våra medarbetare är det viktigaste vi har.