Vanliga frågor & svar

Här hittar du svaren på vanliga frågor som vi ofta får höra. Har du en fråga eller fundering som du inte hittar svaret på? I så fall får du gärna skicka ett mail till info@industriqompetens.se, så får du svar på det inom kort.

Nej, hos IQ har man en fast månadslön som är samma oavsett om man har ett uppdrag eller inte. Månadslönen är också samma även om du byter uppdrag.

Ja, det har vi. På IQ ser vi det som självklart att ha kollektivavtal. Det ska var minst lika tryggt att vara anställd hos IQ som på ett annat industriföretag.
IQ är anslutna till Teknikavtalet, precis som de flesta av våra kundföretag.

Absolut! Vi betalar in pensionsavsättningar enligt kollektivavtalets regler.

Kort kan man sammanfatta det så här: Man är anställd av IQ men arbetar på en annan arbetsplats.
Lite längre beskrivet gäller att man är anställd hos oss, vi sköter löneutbetalningarna m.m. och ser till att ordna fram nya uppdrag när ett tidigare närmar sig slutet. På så sätt är risken liten att man går hemma mellan uppdrag, men skulle man göra det så har du fortfarande din månadslön.

Man får ett varierat arbete med olika uppdrag hos olika kunder. Det gör att man bygger upp ett stort kontaktnät och vidareutvecklar sig själv så man får ett konkurrenskraftigt CV.

Det varierar väldigt mycket. Ett kort uppdrag hos oss är kanske på tre månader. Ett ganska vanligt kan vara upp till ett år. Sen finns det konsulter hos oss som har jobbat på samma arbetsplats i flera år.

Många uppdrag är så kallade hyrrekryteringar. Det innebär att kunden redan från början har för avsikt att erbjuda medarbetaren en anställning när en viss tid har gått.

Det kan man absolut. De flesta av våra konsulter blir erbjudna anställningar hos kundföretagen när dom har varit på plats ett tag. De inser att IQs personal är svår att klara sig utan då kunskap och personlighet passar bra på arbetsplatsen. Vi ser det som ett väldigt bra betyg att vi lyckats rekrytera rätt person, även om det är tråkigt att tappa en duktig medarbetare.

Visst kan du jobba inom bemanning och ha en tillsvidareanställning (fast anställning). Faktum är att ungefär hälften av våra konsulter är tillsvidareanställda av IQ.

Det är minst lika tryggt, om inte rent av tryggare att jobba på IQ än på ett annat industriföretag. En av våra konsulter fick en gång en fråga från en anställd där han var uthyrd:
– Varför inte ta anställning här i stället, det är ju tryggare.
Han fick då svaret:
– Hur är det tryggare? Om ni tvingas dra ner på antalet anställda, då får du gå till arbetsförmedlingen medan jag har kvar min anställning och får ett nytt uppdrag någon annanstans och behöver inte söka själv.
Båda dessa personer arbetar idag på IQ som uthyrda konsulter…

Hos IQ är arbetsmiljön det viktigaste! Man ska inte behöva riskera hälsan på jobbet. Därför har vi bland annat ett eget skyddsombud som hjälper till att ta tillvara dina rättigheter. Ser vi behov av det så gör vi och vårt skyddsombud besök på arbetsplatserna för att se till att arbetsmiljön blir bästa möjliga.

Som konsult hos oss har man både en Arbetsledare hos kundföretaget och en Konsultchef hos IQ. Så man kan nästan säja att man har två chefer. Arbetsledaren är den som kan hur det dagliga arbete ska planeras medan konsultchefen kan anställningen och allt som rör rättigheter och skyldigheter.

Svaret på den är så självklart att det nästan känns konstigt att svara på. Naturligtvis får du det! Vi ser positivt på fackanslutning, det är viktigt för dig som anställd att du känner trygghet. De flesta av våra konsulter är med i IF Metall eller Unionen. Sen finns det naturligtvis andra fackförbund eller de som inte är med i något fack alls, och det funkar precis lika bra för oss.

I enlighet med kollektivavtalet så har du 25 dagars semester som konsult hos IQ. Semesteråret räknas mellan 1/4 och 31/3. Semesterlönen är beroende på hur mycket lön du har tjänat in varför det har betydelse när din anställning började. Normalt sett har man inte betald ledighet samma år som man påbörjade sin anställning.

Vad kul med barn! Det är klart att du kan vara ledig för vård av barn. Likväl som du kan vara föräldraledig även om du jobbar som konsult.

Där blir det lite annorlunda jämfört med om du är anställd direkt av industriföretaget. Som konsult behöver du nämligen sjukanmäla dig dels hos IQ (din arbetsgivare) och dels hos kundföretaget. Det är för att kundföretaget behöver veta att du är sjuk så de kan planera för det och vi på IQ behöver veta det för att din sjuklön m.m. skall bli korrekt utbetald. Ring alltid till IQ på 021- 30 46 50 och till kundföretaget om du blir sjuk.

För tjänstledighet för studier har man normalt rätt till ledigt.

Är det annan typ av tjänstledighet så avgörs det från fall till fall om vi kan bevilja det eller inte. Det är precis som hos ”vanliga” företag och inte specifikt för bemanning.

Du är självklart försäkrad på jobbet!

En av de stora fördelarna att jobba på ett ställe som har kollektivavtal. Enligt kollektivavtalet har du pensionsförsäkring, tjänstegrupplivförsäkring, arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring och omställningsförsäkringar.

Alla kan inte trivas på alla arbetsplatser, det gäller ju t.ex. att man trivs med kollegorna. Då kan det vara bra att veta att det inte är ”för evigt” som det kan kännas när man är anställd direkt av industriföretaget. Tala om för din konsultchef på IQ om du inte trivs så försöker vi hitta ett nytt uppdrag någon annanstans, en av fördelarna att vara konsult.

Det är helt beroende på vilket uppdrag du har och hos vilket kundföretag dur är på för tillfället. De flesta av våra kunder har någon form av skiftgång, oftast 2-skift. Men andra skriftformer förekommer. Vi försöker hitta ett uppdrag som passar dig även när det gäller skiftformerna.

Friskvård är viktigt för IQ, vi uppmuntrar alla anställda att ta hand om sig och motionera. Därför har vi ett generöst friskvårdsbidrag som alla anställda kan ta del av.
Ibland kan vi göra extra insatser som t.ex. gemensam anmälan till något trevligt motionslopp som inspiration för träningen.

Som bemanningsanställd kan det vara svårt att känna sig gemenskap med andra IQare som man arbetar med under kanske en lite kortare tid. Därför tycker vi att det är viktigt att ha gemensamma aktiviteter så du lär känna andra IQare som du kanske springer på någonstans ibland. Bland annat har vi arrangerat bowlingkvällar eller en dag på gokartbanan. Ett par gånger om året försöker vi samla alla på en gemensam konferens med aktiviteter och lite god mat, ibland med övernattning ibland utan.