Att skriva ett CV

Tips från IndustriQompetens

Varför ska du skriva ett CV?

Ett CV är din möjlighet att på ett tydligt sätt visa för oss vad du kan och vad du tidigare har gjort. Det ger oss en bra bild av dig och vilka möjligheter du ger.

Ta gärna med en bild i CVt, det underlättar för oss att komma ihåg vem som är vem, men kom ihåg att bilden skall vara av professionell karaktär. Bilden när du är på fest med kompisarna passar bättre i andra sammanhang.

Ditt CV är det viktigaste dokumentet när du söker en tjänst.

Vad ska CVt innehålla?

Börja med en kort presentation på vem du är och vad du vill.

Kontaktuppgifter är naturligtvis viktiga. Glöm inte att kolla mailen ibland om du har angett en mailadress.

Dela upp CVt i olika delar: Mål, arbetslivserfarenhet, utbildningar och kurser, övriga meriter och referenser kan vara lämpliga rubriker.

Under respektive rubrik skriver du allt i omvänd kronologisk ordning. Med andra ord det som du gjort senast skall stå överst.

Skriv även en kort beskrivning om varje del: Vad har du gjort, vilka maskiner har du jobbat med, eventuella styrsystem mm. Då blir det lättare för oss att avgöra vad du kan. Men skriv inte för långt, några rader räcker normalt sett.

Under övriga meriter tar du upp till exempel idrottsmeriter, styrelseuppdrag i frimärksföreningen och annat som kan vara intressant. Språk är alltid intressant, körkort, truck- och traverskort mm lägger du också in här.

Måste CVt vara ”grafiskt snyggt”?

Nej, absolut inte! Men visst underlättar det att läsa ett CV som är renskrivet. Men ett handskrivet CV med bra innehåll är bättre än inget CV, men då måste handstilen vara sådan att den går att läsa.

Kan jag maila in min ansökan?

Du kan maila in ditt CV också men det är bättre att du lägger in det på hemsidan. Helt enkelt därför att då hamnar det där vi alltid börjar söka när vi får in ett nytt uppdrag. Har du mailat, eller skickat in det med post så riskerar du helt enkelt att vi missar dig vid ett senare tillfälle.

Mål, vad ska jag skriva där?

Under rubriken mål talar du om vilka mål du har med framtiden. Det kan t.ex. vara att eftersom du tycker om att resa så söker du ett jobb som ger möjlighet till just resor. Eller du kanske gillar nya utmaningar och därför söker dig till nya arbetsuppgifter som du inte arbetet med tidigare.

Referenser, måste jag ha med det?

Nej, det måste du inte. Men det kan vara det som avgör om du får jobbet eller inte. Det är väldigt bra om du kan ge referenser redan i din ansökan. Då kan vi kontakta dom innan en eventuell intervju och ställa frågor till dig vid intervjun om det är något som behöver förtydligas. Vill du det så tar du istället med referenser till intervjutillfället.

Det är alltid viktigt att du har pratat med referensen innan så att han eller hon är beredd på att vi kan ringa. Det blir inte bra om vi ringer en referens och får som svar: ”Va, har han lämnat mig som referens? Varför då?” (Det har faktiskt hänt.)

Varför behövs referenser?

Vi tycker att referenser är väldigt viktiga för att få en helhetsbild av dig. Vi ringer så gott som alltid upp minst en referens, gärna flera, och pratar lite om dig. Då får vi t.ex. veta hur du fungerar tillsammans med andra, hur du sköter arbetstider m.m.

Ofta är det så att det står mellan dig och en annan kandidat och då kan det vara helt avgörande vad vi får höra ifrån en referent.

Men jag söker ju mitt första jobb nu, jag har ju inga referenser?

Naturligtvis har man lite tunnare med referenser i början på arbetslivet, det förstår vi också. Då kan det vara lämpligt att lämna t.ex. en lärare eller en tränare som referens i stället, däremot är det bra att försöka undvika att lämna någon du är släkt med som referens.

Just nu går jag en utbildning, ska jag ta med den i CVt?

Ja, det ska du absolut. Det är också väldigt bra om du kan ange när utbildningens avslutning är beräknad.

”Dödssynder” i CVt?

Något som blir helt fel i CVt är:

Lämna luckor i tid. Finns det tillfällen i livet då du inte har varken jobbat eller studerat? Det är inget konstigt men lämna inte tomt där. Det skapar alltid obesvarade frågor. Skriv då istället att du under tiden 2010-2011 var arbetslös eller åkte jorden runt eller vad du nu gjort under tiden.

Utelämna sådant som du inte tycker är relevant. Precis som ovan så lämnar det obesvarade frågor. Låt istället oss avgöra vad som är relevant. Även om du söker ett montörsjobb så är det bättre att du jobbat som kyrkovaktmästare under några år än att vi får fundera vad du gjort då.