Om oss

Industriföretaget som arbetar med bemanning och rekrytering

Vi arbetar för att ge Mälardalens industriproduktion de bästa möjliga förutsättningarna att utvecklas. Detta gör vi genom att erbjuda olika bemanningslösningar och koppla ihop rätt kompetens med våra kunder. Med ett riktat fokus på industribranschen i Mälardalen och över 20 års erfarenhet av bemanning och rekrytering är vi med och stärker kompetensen bland regionens industriföretag. Vi arbetar både med tjänstemän och industriarbetare och erbjuder dessutom ett chefsnätverk för chefer inom industrin.

Våra bemanningslösningar

  • Tillfällig inhyrning av personal där vi löser ett specifikt problem eller kapacitetsbrist under en tillfällig period
  • Hyrrekrytering där vi rekryterar personal till våra kunder med målsättningen att de ska tas över av kunden efter avslutad hyresperiod
  • Rekryteringsstöd där vi direktrekryterar personal till specifika tjänster
  • Urvalsstöd/second opinion där vi är med i delar av urvalsprocessen för att verifiera kandidater åt våra kunder

Vårt löfte

Vi vill vara det bästa alternativet för kompetensförsörjning av produktionsnära tjänstemanna- och kollektivanställda. Vi är experter på teknik inom industrins behov och arbetar med hela produktionsorganisationen. Du som arbetar med IndustriQompetens, anställd som företagskund, ska känna dig trygg genom hela bemanningsprocessen.

Genom att ständigt utveckla våra medarbetare så att de går i takt med våra kunder höjer vi kunskapsnivån bland våra medarbetare. På ett naturligt sätt lär de känna kundens verksamhet och blir på så sätt både trygga och förberedda i sina roller.

På IndustriQompetens gör alltid vårt yttersta för att våra kunder ska kunna få tillbaka samma person – oavsett utvecklingen av sin verksamhet. På samma sätt värnar vi om våra medarbetare och försöker alltid se till att deras konsulttjänster på sikt ska övergå till fasta anställningar.