Om IQ

Industriföretaget som arbetar med bemanning och rekrytering.

IndustriQompetens är ett industriföretag som arbetar med bemanning. Inte ett bemanningsföretag som arbetar med industri. Det är stor skillnad för oss och våra kunder. Med över 20 års erfarenhet av rekrytering och bemanningslösningar är vi en pålitlig leverantör av kompetens till industrin. Med vår kunskap och vårt enkla arbetssätt bygger vi ett förtroende och en förväntan på kvalitet i allt vi gör. Detta gör oss värdefulla inte bara för våra kunder, utan också för våra medarbetare.

Våra bemanningslösningar

  • Uthyrning av personal där vi löser ett specifikt problem eller kapacitetsbrist åt våra kunder under en tillfällig period
  • Hyrrekrytering där vi rekryterar personal till våra kunder med målsättningen att de ska tas över av kunden efter avslutad hyresperiod
  • Direktrekrytering där vi direktrekryterar personal till specifika tjänster åt våra kunder
  • Återkommande personal i form av tillsvidareanställda konsulter från IndustriQompetens. Av alla våra konsulter är mer än 50 % tillsvidareanställda hos oss.
  • Inlåning av personal där vi lånar in personal från våra kundföretag som har en tillfällig arbetsbrist
  • Personlighetstester vid rekrytering av tjänstemän där vår certifierade specialist administrerar testerna och sammanställer resultatet

Vårt löfte

Vi vill vara det bästa alternativet för kompetensförsörjning av produktionsnära tjänstemanna- och kollektivanställda. Vi är experter på teknik inom industrins behov och arbetar med hela produktionsorganisationen. Du som arbetar med IndustriQompetens, anställd som företagskund, ska känna dig trygg genom hela bemanningsprocessen.

Genom att ständigt utveckla våra medarbetare så att de går i takt med våra kunder höjer vi kunskapsnivån bland våra medarbetare. På ett naturligt sätt lär de känna kundens verksamhet och blir på så sätt både trygga och förberedda i sina roller.

På IndustriQompetens gör alltid vårt yttersta för att våra kunder ska kunna få tillbaka samma person – oavsett utvecklingen av sin verksamhet. På samma sätt värnar vi om våra medarbetare och försöker alltid se till att deras konsulttjänster på sikt ska övergå till fasta anställningar.

Hur vi arbetar

IndustriQompetens har arbetat med regionens industriföretag sedan starten år 2000. Vi känner industrin och industrin känner oss. Med ambitionen att vara det bästa alternativet för kompetensförsörjning arbetar vi alltid nära våra kunder och medarbetare. Vi tror på ett nära samarbete och vet att långsiktiga relationer gör skillnad. 

Bland regionens industriföretag finns det mängder av medarbetare som en gång har kommit dit via IndustriQompetens. Att använda IndustriQompetens ska alltid vara lönsamt för våra kunder så att de blir starka i konkurrens med andra företag. Vi ska stärka företagen i regionen och arbeta för att säkra arbetstillfällen här genom att bemanna, rekrytera och hjälpa till med omplacering vid övertalighet.