Personlighets- och begåvningstester

Vi ser alltid till hur en person är till personligheten när vi anställer personal. Därför ar det viktigt att lära känna personen ordentligt, vilket bland annat visar sig genom att våra anställningsintervjuer tar en stund.

Som en hjälp i denna bedömning genomför vi ibland personlighets- och begåvningstester. Främst på tjänstemän men ibland även vid andra anställningar. Dessa tester kan vi sedan matcha mot olika kravprofiler. På så sätt får vi inte bara en träffsäker prognos över personens prestationsförmåga utan också ett kraftfullt rekryteringstest där man direkt kan se hur bra personen matchar kraven för en specifik roll.

Förutom de sammanfattande resultaten som testsystemet genererar analyseras varje test manuellt av vår certifierade testledare. Det säkerställer att du får en personlig analys som kan anpassas efter de krav som finns just för den tjänst som personen är tänkt till.

Dessa tester kan vi även erbjuda till kunder som vill testa egen personal innan t.ex. interna rekryteringar.

JobMatch Talent

JobMatch Talent (JMT) är ett djupgående precisionstest för rekrytering och utveckling, såväl för enskilda medarbetare och chefer som för grupper. Med 30 arbetsrelaterade egenskaper ger det dig en nyanserad bild av den testade. Det praktiska med JMT är att testet kan användas på alla nivåer i organisationen, från produktions-, service- och administrativ personal till chefsnivå.

Vi kan även göra tester på hela team som sedan sammanställd i en teamrapport där det är lätt att se hur teammedlemmarnas arbetssätt förhåller sig till varandra.

Testerna genererar ett antal olika rapporter kring t.ex. Ledarstil, Personlig arbetsstil, Motivationsprofil och Stressprofil. Det ger en tydlig helhetsbild över hur personen fungerar i arbetslivet.

JobMatch LogiQ

JobMatch LogiQ (JMLQ) är ett modernt och innovativt adaptivt IQ och begåvningstest som är utvecklat för att skatta kognitiv prestation inom problemlösningsförmåga och logiska resonemang.

Det finns sex olika testversioner anpassad efter ett specifikt yrkesområde, från allmänna praktiska yrken till avancerade teknik och naturvetenskapliga yrken.

Testet omfattar fem mätområden: Numerisk förståelse, Matematisk förståelse, Allmän logik, Avancerad logik och Komplex problemlösning. Dessa kombineras olika beroende på vilka av de sex yrkesområdena som är mest relevanta för ditt projekt.

Fler tankar från IQ

Artikel

Erfarenhet som affär

I mer än tjugo år har IQ tillhandahållit kompetent och erfaren personal till regionens industriföretag. Under årens lopp har konsulterna utvecklat erfarenheter som hjälper till

Läs mer