Förbättrat miljöarbete genom kunskap och erfarenhet hos IQ:s konsulter

IndustriQompetens, pressmeddelande, Miljöfokus, 2020-07-09

Som ett företag med fokus på bemanning inom industri, har Industriqompetens själva en relativt låg direkt miljöpåverkan. De har däremot stora möjligheter att hjälpa sina kunder i sitt miljöarbete, genom att konsulterna är erfarna och har stor vana från industriellt arbete.

– Vi rekryterar alltid konsulter som har god industriell erfarenhet. Det hjälper våra kunder i deras eget miljöarbete, säger Mathias Lewén, tidigare VD på IndustriQompetens.

Med en liten administration, som hanterar uthyrningen av konsulter till industrin, har IndustriQompetens som företag redan en begränsad egen klimatpåverkan, men man arbetar kontinuerligt på att förbättra det man kan och att bli ännu bättre. Under 2020 certifierades man enligt ISO 14001 och man har i sitt miljöledningssystem en trygg bas i fortsatt arbete för att kontinuerligt förbättra sig.

– Det handlar mycket om att fokusera på det som har stor volym och kan göra stor skillnad. Det lilla, som källsortering, energiförbrukning på kontor med mera, kommer av sig självt, menar Mathias Lewén.

Genom att till exempel byta ut konsulternas arbetskläder mot miljövänligare alternativ kan en liten förändring ge ganska stor skillnad genom mängden kläder som förbrukas årligen.

– Jag har en vision om att vi ska bli helt klimatneutrala – något annat kan vi inte sikta mot, säger Mathias Lewén. – Då måste vi inte bara se till att våra konsulter är rätt rustade för att hjälpa våra kunder till ett bättre arbete med hållbarhet, utan också se över vår egen påverkan i stort och smått.

Den största miljöpåverkan företaget har är resor till och från jobb för sina konsulter, som IQ ser över och förändrar rutiner kring.

– Vi ser till att vi sätter rätt person på rätt plats, inte bara sett från kompetens och personliga egenskaper, utan även logistiskt. Vi mäter löpande hur många tjänstemil som krävs för varje arbetad timme i produktionen. Kan vi korta ner resorna, minskar vi miljöpåverkan, samtidigt som den anställde får en bättre situation och vi får en bättre ekonomi. Det är precis vad hållbarhet handlar om, säger Mathias Lewén.

Bidrar med miljötänk på arbetsplatser

Men det största bidraget IQ står för är förmodligen konsulternas kompetens på sina arbetsplatser. Genom lång erfarenhet och god generell produktionskunskap har de lättare för att bidra till miljöarbetet på respektive arbetsplats och riskerna för miljöpåverkande misstag minskar med ökad erfarenhet. IndustriQompetens har även krav på sina konsulter att de ska ha en industriell grundutbildning, som omfattar miljö och arbetsmiljö, för sina konsulter och jobbar också till och från med anpassade utbildningar.

– Det är inte vår egen verksamhet i sig som har en stor miljöpåverkan, utan snarare de arbetsplatser våra konsulter befinner sig på. Vi är ett industriföretag som sysslar med bemanning och har precis samma perspektiv som våra kunder när det kommer till långsiktig hållbarhet. Alla våra medarbetare kan bidra med gedigen kunskap och erfarenhet från olika produktioner, vilket våra olika kunder sätter stort värde på, säger Mathias Lewén.

Ideellt arbete för social hållbarhet

Förutom den miljömässiga hållbarheten lägger IndustriQompetens även vikt vid social hållbarhet. Genom ett nära samarbete med medarbetarnas egen fackklubb arbetar IQ ständigt för att förbättra arbetsmiljön för sina anställda. Dessutom är IndustriQompetens medlemmar i den ideella organisationen Lokala Hjälpen där de kan hjälpa till med personal, som till exempel kan bygga förrådshyllor och liknande för Stadsmissionen.

– Jobbar man för en hållbar utveckling måste samhälle, medarbetare och industrikunder hänga ihop. Alla delar måste fungera och må bra, avslutar Mathias Lewén.

Fler tankar från IQ

Artikel

Erfarenhet som affär

I mer än tjugo år har IQ tillhandahållit kompetent och erfaren personal till regionens industriföretag. Under årens lopp har konsulterna utvecklat erfarenheter som hjälper till

Läs mer