Lyhördhet och tät kommunikation skapar engagemang på IQ

 Ledningen lyssnar, visar respekt och har en tät kommunikation med konsulterna. Enligt IndustriQompetens (IQ) fackklubbsordförande, Therese Preinfalk, är det de tre främsta anledningarna till att företagets anställda ofta utmärker sig för sitt engagemang när de kommer till nya arbetsplatser.

– Det är tydligt att det finns en genuin omtanke från ledningen om att vi ska trivas på jobbet. Då vill du inte bara göra en bra arbetsinsats för din egen skull, utan också för att det ska gå bra IQ som företag, säger Therese Preinfalk, fackklubbsordförande och konsult på IQ.

Therese Preinfalk började på IQ för fem år sedan i samband med att konsultföretaget tog över ansvaret att förse bilkomponenttillverkaren GKN Driveline i Köping med konsulter till kvalitetskontrollsavdelningen. Eftersom Therese redan hade jobbat i flera år på arbetsplatsen var övergången odramatisk och hon uppfattade först inte ens att hon hade blivit anställd av ett företag inom bemanningsbranschen.

– Jag har alltid sagt att jag aldrig kommer att jobba för ett bemanningsföretag och det står jag fast vid; IQ jobbar inte med bemanning på samma sätt som andra. Vi har mycket bättre förmåner och en mycket tätare kontakt med företaget, även när vi är uthyrda under lång tid. Det skapar ett sammanhang och en stolthet över att representera IQ, säger Therese.

Redan intresserade visas rätt

Hon är inte ensam om att känna så. I samtal med hennes kollegor blir det uppenbart att de flesta är engagerade i sitt dagliga arbete och måna om att vara en god representant för företaget. Enligt Therese beror det delvis på att IQ endast är inriktade på bemanning inom industrin och lockar därför personer med det intresset, men hon tror också att det handlar om arbetet som ledningen lägger ner vid nyanställningar och i kontakten med konsulterna.

– Ledningen lockar fram det bästa ur oss. De tar sig tid att lyssna på konsulterna för att matcha ihop dem med passande arbetsplatser och om det ändå inte skulle fungera hittar man ett alternativ. Dessutom kontaktas alla konsulter vid jämna mellanrum av de som är bemanningsansvariga för att se till att de trivs på sina arbetsplatser. Om du mår bra och känner dig sedd så vill du göra ett bra jobb, säger Therese.

Engagemanget uppmuntras

Utöver att vara platsansvarig för kvalitetskontrollen på GKN är Therese fackklubbsordförande på IQ och lyfter arbetsrelaterade frågor på återkommande sammankomster. Hennes stora engagemang för sitt arbete är delvis medfött; hon har alltid haft en hög arbetsmoral, men hon säger att företagskulturen uppmuntrar henne att utveckla egenskaperna.

– Jag har alltid varit mån om att förstå vad jag sysslar med och ifrågasätter om jag inte förstår. Det gör att jag känner att jag skapar ett värde och inte bara arbetar, för då hade jag nog inte varit särskilt engagerad. På IQ är detta något som har uppmuntrats och det är delvis därför som jag trivs så bra, avslutar Therese Preinfalk.

Fler tankar från IQ

Artikel

Erfarenhet som affär

I mer än tjugo år har IQ tillhandahållit kompetent och erfaren personal till regionens industriföretag. Under årens lopp har konsulterna utvecklat erfarenheter som hjälper till

Läs mer