Fokus på kvalitet bygger förtroendet för IQ

Bakom varje lyckad uthyrning ligger ett gediget och strukturerat arbete av IndustriQompetens kund- och bemanningsansvariga. Med stöd av sin egen bakgrund inom industrin ser de till att rätt konsult hamnar på rätt plats och får förutsättningar för att lyckas med uppdraget.

– Kvalitet är en del av vårt DNA och ska genomsyra hela vår organisation. Vi kommer själva från branschen och inte bara vet vad som krävs, utan sätter också en stolthet i att leverera riktigt bra stöd till vår egen hemmaplan – industrin, säger Peter Nilsson, kund- och bemanningsansvarig IQ.

Det är ingen tillfällighet att IndustriQompetens konsulter ofta blir en naturlig, ibland oumbärlig, del av organisationerna som de hyrs ut till.

IQ är kvalitetscertifierat enligt ISO9001 och bakom varje uthyrning ligger en strukturerad process, som säkerställer att rätt konsult hamnar på rätt arbetsplats; inte bara baserat på konsultens kompetens och erfarenheter, utan även dennes personliga egenskaper och förutsättningar. Vid uppdrag åt en helt ny kund inleds alltid processen med att någon av IQ:s kund- och bemanningsansvariga åker ut till arbetsplatsen.

– Genom att åka ut och träffa kunden på plats kan vi bilda oss en väldigt tydlig bild av kundens behov och typ av organisation. För oss handlar det inte bara om att leverera en konsult med rätt kompetens, utan vi lägger lika stor vikt vid att personen snabbt ska passa in på arbetsplatsen och komma överens med resten av personalen, säger Peter Nilsson.

Egen erfarenhet underlättar

Samtliga kund- och bemanningsansvariga har själva jobbat som konsulter för IQ och har lång erfarenhet av industriarbete. Bakgrunden underlättar inte bara arbetet med att avgöra exakt vilka kompetenser en konsult behöver besitta för att klara av ett uppdrag så bra som möjligt, utan även kontakten med kunden och vilka förutsättningar som finns gällande arbetsplats och skiftformer.

– Vi talar samma språk, så att säga. Eftersom vi själva har lång erfarenhet av industrin kan samtalet föras på en högre nivå. Vi behöver inte gå igenom grunderna, utan kan diskutera detaljer ganska tidigt och vara mer nyanserade i hur vi väljer ut rätt konsulter, säger Peter Nilsson.

Kontinuerliga uppföljningar

Peter Nilsson och hans kollegor gör kontinuerliga besök på de olika arbetsplatserna för att säkerställa att konsulterna mår bra, klarar av sina arbetsuppgifter och trivs med sina kollegor.  Ambitionen är att inte bara få en professionell, utan även personlig, relation med konsulten.

– För oss är det väldigt viktigt att se och lära känna personen. Vi ser inte bara en anställd utan människan bakom. Det gör det lättare att avgöra vilken typ av uppdrag som passar konsulten – både som person och utifrån dennes livssituation. Vi nöjer oss inte förrän allting klaffar och vi uppnår den kvalitet som vi har förutsatt oss. Mälardalen kan tyckas vara stort, men det är det inte. Ett gott rykte sprider sig fort och vi fortsätter att växa, avslutar Peter Nilsson.

Fler tankar från IQ

Artikel

Erfarenhet som affär

I mer än tjugo år har IQ tillhandahållit kompetent och erfaren personal till regionens industriföretag. Under årens lopp har konsulterna utvecklat erfarenheter som hjälper till

Läs mer