Rätt person på rätt plats när nya IQ:are väljs med omsorg

En kundundersökning i höstas visade att de flesta upplever att IndustriQompetens är bättre än sina konkurrenter på att hitta rätt resurser till sin produktion. Bakom det höga betyget ligger ett gediget arbete av IQ:s rekryterings- och bemanningsteam.

– Det är lika kul varje gång det klickar och både kunden och konsulten är nöjda. Det är inte bara ett kvitto på att vi gör ett bra jobb, utan känns också bra på ett mänskligt plan att hjälpa någon att hitta rätt, säger Marko Anttila, bemanningsansvarig IQ.

IndustriQompetens har gjort sig känt som en pålitlig samarbetspartner för industriföretag i Mälardalen. En stor del av anledningen är det noggranna arbetet som de fyra personerna i rekryterings- och bemanningsteamet utför. Tillsammans ser de till att rätt person hamnar på rätt arbetsplats, både vad gäller kompetens och personlighet.

Marko har själv arbetat inom industrin under många år, bland annat sex år som IQ-konsult, och har en stor förståelse för branschen.

– Jag tror att det är viktigt att vi själva har en bakgrund inom industrin. Det gör det både

lättare att avgöra vilka kompetenser som krävs, och vilken typ av person som skulle passa in på arbetsplatsen, säger Marko Antilla. Dessutom är det en trygghet för konsulten att vi har en förståelse av hur det är att arbeta som uthyrd inom industrin. Vi pratar samma språk som både kunden och konsulten, fortsätter han.

Kompletterande kompetenser

Även Lina Exinge har lång erfarenhet av rekrytering till bemanningsbranschen och har också arbetat som uthyrd konsult. Hennes jobb som rekryteringsansvarig är att se till att kundernas behov omsätts till platsannonser som ger kvalificerade ansökningar att granska vidare. Hon jobbar för att vaska fram guldkorn till de bemanningsansvariga och hennes förståelse för kundens behov, i kombination med bedömning av kandidaters hårda och mjuka kompetenser, ger ett flöde av bra kandidater för Marko, och hans kollegor Peter och Björn, att presentera för rätt kunder.

Ofta är både Marko och Lina med när kandidater intervjuas och de gör sedan en gemensam bedömning av de arbetssökande. Genom att använda sig av sina respektive kompetenser kan Lina och Marko tillsammans inte bara avgöra vilken kandidat som passar det aktuella uppdraget bäst utan också vilken typ av uppdrag som kan passa bäst för en vass kandidat.

– Markos långa yrkeserfarenhet gör honom bra på att bedöma vilken typ av arbete och arbetsplats som funkar bäst för båda parter. Jag fokuserar mer på att göra en första bedömning om det är en person som kan vara ett IQ-ämne, säger Lina.

– Med Lina har vi fått ett ökat tryck i rekryteringen! Hon är bra på att leta rätt på profiler som kan vara intressanta och säkrar kvaliteten genom intervjuer och referenstagning, kontrar Marko.

Nöjda konsulter ger nöjda kunder

Ofta händer det att det inte är direkta ansökningar till en tjänst som ger rätt matchning, utan Lina tar även fram bra kandidater ur en bank av tidigare ansökningar, där personen av olika anledningar inte matchats ut på något uppdrag. När en kandidat har matchats mot ett bra uppdrag och både kund och konsult är nöjda, ger Marko den nyblivna konsulten en introduktion till arbetsplatsen. Han gör sedan kontinuerliga återbesök på arbetsplatsen för att se till att allt fungerar som det ska och att alla parter är nöjda. På så sätt kan IQ säkerställa att rätt person alltid hamnar på rätt plats även över tid.

För IQ handlar det inte lika mycket om att bemanna kunderna vid toppar, som att bli en viktig kugge i kundens produktion som de inte kan vara utan. Det ställer extra höga krav på de anställda som måste ha både yrkesmässiga och personliga kompetenser.

– Vi ser det inte som att vi levererar kapacitet för att kapa toppar hos våra kunder, utan det handlar mer om att vi ska komma med kompetens som gör kunden ännu bättre och mer konkurrenskraftig över tid. För att vi ska finnas som företag, måste också våra kunder vara bland de bästa i världen på att producera och det ska vi vara en viktig del av, menar Marko.

En stor del av de personer som IQ rekryterar och matchar ut varje år tas så småningom över av kunden. Det är en uttalad målsättning att varje rekrytering ska leda till en fast anställning hos kund eller hos IQ.

– Man måste passa in i verksamheten och också kunna kliva fram och ta för sig på en arbetsplats. Våra konsulter är ofta så viktiga på sina arbetsplatser, att kunderna har svårt att vara utan dem och då blir det ofta en övergång till kunden, förklarar Marko.

– Vi är väldigt måna om att både kunden och konsulten ska vara nöjda. Om du trivs på din arbetsplats och känner att dina kompetenser tas tillvara så gör du också ett bra jobb. Hos IQ är konsulterna inte bara rekryterade, utan de är valda med omsorg, avslutar Lina Exinge.

Fler tankar från IQ

Artikel

Erfarenhet som affär

I mer än tjugo år har IQ tillhandahållit kompetent och erfaren personal till regionens industriföretag. Under årens lopp har konsulterna utvecklat erfarenheter som hjälper till

Läs mer