IQ:s chefsnätverk

Vi är en del av Mälardalens industri och driver nätverk på chefsnivå. IndustriQompetens chefsnätverk bygger på förtroende och vi utvecklar och utbyter idéer även mellan företag. Genom mötesgrupper med medlemmar i chefspositioner skapar vi en naturlig och trygg miljö där individerna kan utveckla sin organisation med människor i liknande situationer inom tekniksektorn.

Vår ambition med chefsnätverket är att erbjuda en trygg grupp där individen både kan bryta ett tunnelseende och ta intryck av andras vardag. Detta arbete förutsätter ett stort förtroende för både IndustriQompetens och mellan individer. I nätverken bygger vi på förtroende för bästa utväxling och resultat för varje individ.