Teamkänsla och rutin från IQ stärker kapaciteten på ABB i Västerås

Ett bra samarbete mellan medarbetarna ger bättre resultat och trevligare arbetsmiljö. Med Johan, Tuomas och Bjarne från IndustriQompetens har ABB i Västerås fått ett team med både ovärderlig rutin och stark laganda.

– Teamkänsla är svårt att beställa, men IQ löste det åt oss, säger Jörgen Kuusela, produktionschef på ABB.

Bjarne Eriksson, Johan Sandberg och Tuomas Pannula är anställda på IQ och arbetar tillsammans på ABB Electrification Systems i Västerås med att bygga styrutrustning för en likströmskabel som ska dras mellan Norge och England. Det handlar om avancerad elteknik av en större kvantitet som måste färdigställas på kort tid.

– Det är en hiskelig massa elskåp, säger Bjarne Eriksson och beskriver arbetet med kablar, kopplingsplintar och ledare.

Självständiga med hög produktionstakt

För ABB är den rutin som de inhyrda från IQ tillför ett ovärderligt tillskott i produktionen. Företaget har avtal med flera bemanningsföretag och vänder sig till IQ när de behöver särskilt högt kvalificerad arbetskraft.

– Vi betalar lite extra för den kompetens som IQ tillhandahåller. Men det är det värt. Det är annars väldigt svårt att få tag i personal inom det här segmentet just nu. De som har kommit hit från IQ har varit pålitliga och visar alltid ett högt engagemang. Bara det senaste halvåret har vi valt att anställa två av deras medarbetare, säger Jörgen Kuusela, produktionschef på ABB Electrification Systems i Västerås.

Sunt förnuft och rutin

Gruppen av montörer som IQ-medarbetarna arbetar i utgörs av totalt åtta personer. De jobbar i en egen hall, något avsides från resten av ABB:s verksamhet i Västerås, och har därigenom skapat en stark sammanhållning. Alla tre har många års erfarenhet av liknande arbete och tycker det är viktigt att man verkar aktivt för en god sammanhållning, framför allt på arbetsplatser med inhyrd personal.

– Det finns ju de som hellre vill visa vad de själva går för istället för att tänka på hur gruppen presterar totalt. Men vi som har varit med ett tag vet att man vinner mer på att aktivt hjälpa varandra och se till att alla känner sig sedda i gruppen, säger Bjarne Eriksson och får medhåll av sina kollegor.

– Det handlar om sunt förnuft. Men det är också något vi har fått med oss som anställda på IQ. Det är viktigt att skapa en bra stämning, både för måendets och arbetsresultatets skull, säger Tuomas Pannula.

Även från ledningens håll har samarbetet inom gruppen uppmärksammats.

– Vi vet att IQ har en pool av väldigt rutinerade och drivna medarbetare. Flera av dem har arbetat på ABB tidigare. Det har varit en trygghet för oss. Teamkänsla är dock något som är svårt att beställa. Men IQ löste också den uppgiften, säger Jörgen Kuusela.

Viktigt att välkomna yngre

De flesta i gruppen på ABB i Västerås är omkring 50 år och har alltså flera decennier av rutin. Samtidigt är de noga med att yngre kollegor inte ska känna sig utanför.

– Det måste finnas balans där vi kan samarbeta över generationsgränserna, och samtidigt skapa ett sammanhang där de med mindre erfarenhet får möjligheten att göra misstag. Det är bara då som man utvecklas i den här branschen. Även vi som är rutinerade gör tabbar ibland och då behöver man veta att ingen ser snett på en för det, säger Johan Sandberg.

Fler tankar från IQ

Artikel

Erfarenhet som affär

I mer än tjugo år har IQ tillhandahållit kompetent och erfaren personal till regionens industriföretag. Under årens lopp har konsulterna utvecklat erfarenheter som hjälper till

Läs mer