Bred kompetens gör IQ-anställda eftertraktade

Som anställd på IndustriQompetens (IQ) får du inte bara en arbetsplats, utan möjligheten att arbeta hos många olika industriföretag i regionen. Kunskaperna som följer den breda erfarenheten gör bemanningsföretagets konsulter eftertraktade. 

– Vi utvecklar vår kompetens på varje företag vi är på och kan därför ofta komma med lösningar och infallsvinklar som andra inte ser, säger Rickard Panzar, konsult på IQ.

Varje företag är unikt i sitt upplägg, men det finns också många gemensamma behov där en konsult kan bidra med andra erfarenheter som förvärvats från tidigare arbetsplatser.

Rickard Panzar har varit anställd på IQ i 17 år och har arbetat för fler företag än de flesta, minst 15–20 tror han själv. Just nu arbetar han på Surahammars Bruk som tillverkar elektroplåt och är i process att certifieras enligt IATF för att kvalificeras som leverantör till den framväxande elbilsindustrin. Det är ett uppdrag som kräver specialistkunskaper som kan vara svåra att hitta. Eftersom Rickard har arbetat med liknande uppgifter för företag som ställt motsvarande krav, så är hans kunskaper väldigt uppskattade.

– Så är det egentligen på varje ställe som jag kommer till. Eftersom jag har varit på så många arbetsplatser så vet jag hur saker görs på andra företag och kan ofta bidra med alternativa lösningar på problem, säger Rickard Panzar.  – Arbetsledare bemöter oss med respekt och jag har hört många uttrycka uppskattning över vår breda kompetens.

Vidareutbildning och förmånliga villkor lockar

Vid sidan av kunskapen som Rickard har ackumulerat genom sin långa erfarenhet så har hans kompetens som industrikonsult även förbättrats genom de utbildningar som IQ kontinuerligt erbjuder sina anställda. Han har bland annat vidareutbildat sig i kuggteknik, truck- och travershantering, studerat matematik på Kunskapskompaniet i Eskilstuna och genomfört en kurs i Lean-produktion på Mälardalens högskola.

När Rickard har pratat med anställda och andra inhyrda bemanningskonsulter på sina olika arbetsplatser så upplever han att många känner sig lockade av IQ:s förmånliga anställningsvillkor. IQ ser långsiktigt på sin personal och är måna om deras välmående – till exempel erhåller de anställda varje år ett friskvårdbidrag. Dessutom får personalen ersättning för både tid och resa till arbetsplatser på annan ort än där man bor.

För Rickard har åren på IQ inneburit ett förbättrat självförtroende – både som konsult och som privatperson.

– Det var en lyckoträff från min sida när jag sökte mig till IQ för 17 år sedan. Under den tiden har jag utvecklats enormt, både som industrikonsult och som människa. Genom feedbacken som jag får efter varje avslutat uppdrag så vet jag exakt vad som har gått bra eller mindre bra och på så sätt kan jag göra allting ännu bättre på nästa arbetsplats. Som det ser ut i dag så kommer jag vara kvar på IQ i många år, avslutar Rickard Panzar.

Fler tankar från IQ

Artikel

Erfarenhet som affär

I mer än tjugo år har IQ tillhandahållit kompetent och erfaren personal till regionens industriföretag. Under årens lopp har konsulterna utvecklat erfarenheter som hjälper till

Läs mer