Peter Nilsson
Försäljningschef och bolagsledning

peter@industriqompetens.se
070-520 20 58

Peter började på IndustriQompetens hösten 2003 som uthyrd elinstallatör och flyttade över till sälj och rekrytering 2007. En välkänd profil hos många av våra kunder.