Peter Nilsson, försäljningschef och Bolagsledning

0705-202058

Peter började på IQ hösten 2003 som uthyrd elinstallatör och flyttade över till sälj och rekrytering 2007. En välkänd profil hos många av våra kunder.