Industriföretaget med fokus på bemanning

IndustriQompetens är ett industriföretag som arbetar med bemanning. Inte ett bemanningsföretag som arbetar med industri. Det är stor skillnad för oss och våra kunder. Med över 20 års erfarenhet av rekrytering och bemanningslösningar är vi en pålitlig leverantör av kompetens till industrin. Med vår kunskap och vårt enkla arbetssätt bygger vi ett förtroende och en förväntan på kvalitet i allt vi gör. Detta gör oss värdefulla inte bara för våra kunder, utan också för våra medarbetare.

Vi är teknikspecialister

Att vi är experter på teknik inom industrin är ingen tillfällighet – det är vårt ursprung. Vår verksamhet grundades ursprungligen genom ett medlemskapssamarbete med några av de största aktörerna inom svensk industri. Ett medlemskap som så småningom utvecklades till en samverkan avseende bemanning, utbildning och utveckling.

Idag har vi breddat vår verksamhet och finns tillgängliga för alla kunder. Vårt fokus på industriföretag i Mälardalsregionen kvarstår – så även vår spetskompetens inom teknik. På IndustriQompetens är alla medarbetare noggrant utvalda efter vilka kompetenser, erfarenheter och färdigheter de besitter. Vi värnar om vår historia och vågar fortsätta fokusera på att vara specialister i samarbete med teknikföretagen i vår region.