Magnus Nyzell, Kund- och bemanningsansvarig

073-945 42 42

Magnus började sin resa på IQ 2007 som uthyrd konsult och har under åren blivit ett välkänt ansikte hos våra kunder. Efter 15 år tog han under våren 2022 steget in på kontoret för att förstärka kund- och bemanningsorganisationen.