Magnus Nyzell
Kund- och bemanningsansvarig

magnus@industriqompetens.se
073-945 42 42

Magnus började sin resa på IndustriQompetens 2007 som uthyrd konsult och har under åren blivit ett välkänt ansikte hos våra kunder. Efter 15 år tog han under våren 2022 steget in på kontoret för att förstärka kund- och bemanningsorganisationen.