Jan Vrbec
Kund- och Bemanningsansvarig

jan@industriqompetens.se
021-30 46 50

Jan är hemmahörande i Eskilstuna och har en bakgrund från Industrin, både som uthyrd och som anställd, och som vuxenutbildare.