Cesilia Bäcklund
Ekonomichef och bolagsledning

cesilia@industriqompetens.se
021-30 46 56

Cesilia har arbetat med ekonomifrågor hos olika industriföretag i över 20 år, sedan 2011 på IndustriQompetens. Hon ser till att det kommer in minst lika mycket pengar som det går ut.