Björn Eriksson, Kund- och bemanningsansvarig

0730-684176

Björn är välkänd hos många industriföretag efter att sedan 2001 dels arbetat som uthyrd, men också med att hjälpa företag att hitta bra folk.