Björn Eriksson
Kund- och bemanningsansvarig

bjorn@industriqompetens.se
073-068 41 76

Björn är välkänd hos många industriföretag efter att sedan 2001 dels arbetat som uthyrd, men också med att hjälpa företag att hitta bra folk.