Industriarbetare

I takt med den moderna industrins utveckling ställs även nya krav på arbetskraften inom industrin. Förståelse för produktionscykler, specifika certifieringar och rätt teknisk kompetens är exempel på grundläggande krav som kan finnas vid en rekrytering.

För oss på IndustriQompetens är det viktigt att lära känna dig som kund för att kunna leverera kvalitativa kandidater. Genom att ha en förståelse för din verksamhet säkerställer vi möjligheten att skapa den bästa tänkbara matchningen vid en nyrekrytering.

Våra industriarbetare besitter både bred erfarenhet och specifik spetskompetens. Områden som elinstallation, maskinbearbetning, CNC, svets, linjemontage och specialmontage är exempel på yrkeskompetenser som återfinns i vår kandidatbank.

Men IndustriQompetens arbete stannar inte där. Att tillsätta rätt person inkluderar både kompetens och personlighet. För oss är mjuka värden och personlighet lika viktiga faktorer som den yrkesmässiga kompetensen. Konsulterna vi anställer är inte bara rekryterade, utan valda med omsorg.

Vårt löfte till våra kunder är att tillsätta rätt person på rätt plats.

Har du behov av personal till din industriverksamhet kan du alltid ta kontakt med oss.
Kontakta oss så berättar vi mer.

Är du nyfiken på att veta mer om hur våra tankar går vid en rekrytering kan du läsa mer här.