Chefsnätverk

Vi är en del av Mälardalens industri och driver nätverk på chefsnivå. IQ’s chefsnätverk bygger på förtroende och vi utvecklar och utbyter idéer även mellan företag. Genom mötesgrupper med medlemmar i chefspositioner låter vi även dessa vara ”individer” och utveckla sin organisation med människor i liknande situationer inom tekniksektorn.

Utelämnande fast ändå inte i en trygg grupp där individen både kan bryta ett tunnelseende och ta intryck av andras vardag. Detta arbete förutsätter ett stort förtroende för både IQ och mellan individer. I nätverken bygger vi på förtroende för bästa utväxling och resultat för varje individ.

Vill du veta mer, kontakta Mathias Lewén.