Vi har bestämt oss för att göra skillnad

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. För oss är det viktigt att påverka vårt samhälle positivt. Genom IndustriQompetens engagemang i Företagsvolontärerna får vi möjlighet att omvandla vår arbetstid till något bra.

Under det senaste året har vi hjälpt Stadsmissionen att bygga om, strukturera och anpassa deras förråd så att de bättre kan bedriva sin verksamhet. Genom att bidra med gratis arbetstid istället för pengar får vi vara med på plats och göra skillnad på riktigt. För Stadsmissionen, som har begränsade resurser, är det dessutom ovärderlig hjälp. Värdet i vårt arbete blir mångdubbelt större jämfört med om Stadsmissionen hade behövt köpa in tjänsterna via donerade pengar.

Att bidra med tid och engagemang på lokal nivå är ett av många sätt att hjälpa till i samhället. Tack Företagsvolontärerna för att vi på IndustriQompetens får vara med och göra skillnad.

Läs gärna mer om våra egna tankar kring samarbetet med Företagsvolontärerna här.

Mer om Företagsvolontärerna

Företagsvolontärernas mål är att bryta utanförskapet genom att bidra till goda, långsiktiga och socialt hållbara förändringar. Detta görs genom att stötta aktiviteter, projekt, företeelser, föreningar och organisationer som är varaktiga och ger bestående resultat över tid.

Många organisationer gör ett fantastiskt jobb på nationell och internationell nivå. Företagsvolontärerna arbetar istället med att bidra på det lokala planet genom att låta företag i regionen genomföra lokala insatser – genom tid, resurser, tjänster och produkter de själva kan bidra med. Dessutom förenar Företagsvolontärena företag och företagare som vill vara med och bidra till ett bättre samhälle.

För oss på IndustriQompetens är det en självklarhet att engagera oss tillsammans med likasinnade företag i regionen. Vill du också engagera dig i Företagsvolontärerna eller läsa mer om deras arbete? Klicka här.