Vad vi vill

IndustriQompetens arbetar utifrån visionen att stärka, bevara och utveckla kompetens för industriföretagen i Mälardalsregionen. Vi ska vara det självklara valet vid rekrytering och bemanning och se till att alltid förse våra kunder med rätt kompetens. För att göra det anställer vi uteslutande yrkeskunniga personer som förstår industribranschen och dess unika behov.

Att jobba med IQ ska alltid vara lönsamt och tryggt för dig som kund och anställd. Vi har som mål att våra medarbetares anställningar alltid ska övergå till fasta anställningar – antingen hos oss eller hos våra företagskunder. På så sätt blir vi viktiga komponenter i våra kunders verksamhet, inte bara tillfällig avlastning.

Vi tror på att människor utvecklas med sina uppdrag och väljer omsorgsfullt ut personal som både vill och kan växa. Det gör både oss och våra kunder bättre. Genom att stärka industriföretagen stärker vi även regionen vilket i sin tur gynnar både den enskilda individen och samhället i stort.

Framtiden med IQ

I 20 år har vi försett industriföretag med flexibla personallösningar och individer med trygga anställningar. En unik kombination och modell som vi på IndustriQompetens är oerhört stolta över. Men precis som industribranschen fortsätter att utvecklas vill vi vara med och ligga i framkant. Nu blickar vi vidare för att ta IQ till nästa nivå där vi siktar mot att bli en ännu viktigare samarbetspartner för regionens industriföretag.

Vi vet att många industriföretag idag kämpar med att expandera sina produktioner och leverera produkter i den takt marknaden efterfrågar. Vårt mål är därför att fortsätta bygga IndustriQompetens och vara ett framåtdrivande industriföretag som känner industrin och dess behov. Vi vill göra svensk industriproduktion bättre genom att lyfta människor och kunder till nästa nivå.