Om IndustriQompetens

Våra kunder är kräsna. De har vuxit ifrån det traditionella bemanningstänket. Våra kunder jobbar med hög teknisk kompetens och förstår att bemanning vid t ex tillfälliga toppar är något man gör med människor man känner och som känner till deras verksamhet. Vi hjälper våra kunder med mycket mer än bemanning vid tillfälliga toppar. Vi skapar hållbara samarbeten där vi bemannar, tar hand om övertalighet och utvecklar både verksamheter och individer.

Hållbara samarbeten
För att leverera hållbara samarbeten krävs det kontinuitet i medarbetare och en know-how som utvecklas gemensamt. Ett kluster medarbetare som har förmågan att bemanna på alla nivåer inom företaget. Det kräver att man skapar förutsättningar för att utvecklas tillsammans.

Rakt igenom organisationen
Vår affärsidé och arbetssätt gör att vi kan jobba med personal rakt igenom hela organisationen hos våra kunder. Vi jobbar med personal i produktionen, mellanchefer och de som har det yttersta ansvaret. Fast vi gör det på olika sätt.

Vi tänker och agerar i kluster
Genom att både tänka och agera i ett klustertänk med våra kunder och medarbetare kan vi arbeta med betydligt mer än tillfällig bemanning. Vi utbildar våra medarbetare tillsammans med våra kunder så att vi ser till att alla parter utvecklas åt samma håll. På så vis vi gör vi vårt yttersta för att våra kunder smidigt kan få tillbaks samma person oavsett utvecklingen i sin verksamhet.

Genom att ständigt utveckla våra medarbetare så att de går i takt med våra kunder höjer vi kunskapsnivån bland våra medarbetare. De lär sig på ett naturligt sätt känna kundens verksamhet och inte minst är både trygga och förberedda i sina roller.

Teknikspecialister
Det är ingen tillfällighet att vi är experter på teknikföretagens behov och utveckling – det är vårt ursprung. Vår verksamhet grundades ursprungligen på ett medlemskapssamarbete med några av de största och långsiktiga teknikföretagen i regionen. Ett medlemskap som sakta och säkert utvecklats till en samverkan avseende så väl bemanning, företagsutbildning och företagsutveckling.
Idag är vi till för alla kunder.

Vi värnar om vår historik och vi vågar fokusera på att vara specialister i samarbete med teknikföretag.

Bygger på förtroende
Vi utvecklar och utbyter idéer även mellan företag. Genom mötesgrupper med medlemmar i chefspositioner låter vi även dessa vara ”individer” och ventilera sin organisation med människor i liknande situationer fast i andra teknikorganisationer. Utelämnande fast ändå inte i en trygg grupp där individen både kan bryta ett tunnelseende och ta intryck av andras vardag. Detta arbete förutsätter ett stort förtroende för både IQ och mellan individer. Så vi bygger på förtroende kan man säga.

Ibland är behovet omvänt
Genom att vi lär känna varandra kan vi även på ett tryggt sätt ta hand om tillfällig övertalighet hos våra kunder. Medarbetare som man känner kan enklare tas om hand och förmedlas till andra kunder inom vårt kluster.

Flexibilitet och kostnadseffektivitet
Vårt arbetssätt gör oss båda kostnadseffektiva och flexibla. Att känna varandra kortar processer och medarbetare kommer snabbare i arbete. Omställningar mellan olika arbetsplatser kortas och inte minst – individen blir trygg i sin roll.

Vi tror både på kontinuitet och omväxling både för individer och företag.

Omväxling utvecklar alla
Genom vårt arbetssätt utvecklar vi våra medarbetare genom nya arbetsplatser, idéer och intryck. För våra kunder innebär det att man lär känna våra medarbetare samtidigt som man vet att medarbetaren mellan tillfällena får intryck och utvecklas på andra arbetsplatser och genom utbildningar.

Kontaktperson

Mathias Lewén
VD
mathias@industriqompetens.se
0735-15 51 60