Vad vi vill

År 2000 bildades IndustriQompetens kring visionen att stärka, bevara och utveckla kompetens för industrins företag. Detta var i slutet på 90-talet när produktion gjordes på direkt kundorder, och flexibilitet skapades med korta anställningar. Genom att kombinera företagens behov av flexibilitet i personalstyrkan med individens behov av trygg anställning, hittades modellen till ett annorlunda företag, IndustriQompetens.

IndustriQompetens anställer kunniga yrkespersoner och målet är att deras anställningar ska övergå till fasta anställningar hos IndustriQompetens eller hos kundföretagen.  Idag är vi ett etablerat företag som gör just det som en gång var visionen.

Mot nästa nivå

Nu blickar vi vidare för att ta IQ till nästa nivå där vi siktar mot att bli en ännu viktigare samarbetspartner för regionens industriföretag genom att minska de problem som företagen har i produktionen med att växa och leverera i den takt de kan.

Vårt mål är att fortsätta bygga IQ som ett industriföretag som känner industrin och dess behov. Vi vill göra svensk industriproduktion bättre genom att lyfta människor och kunder till nästa nivå.