Hur vi arbetar

IQ har arbetat med regionens industriföretag sedan starten år 2000. Vi känner industrin och industrin känner oss. Bland regionens industriföretag finns det mängder av medarbetare som en gång har kommit dit via IQ. Att använda IQ ska alltid vara lönsamt för kunderna, så de blir starka i konkurrens med andra företag. Vi ska stärka företagen i regionen och arbeta för att säkra arbetstillfällen här genom att bemanna, rekrytera och hjälpa till med omplacering vid övertalighet.

Vårt mål är att alla anställda ska bli fast anställda av antingen IQ eller våra kunder. Vi tror på att människor växer med sina uppdrag och vill alltid se till att välja personal som både vill och kan växa. Det gör både oss och våra kunder bättre.

Kunder och anställda ska välja oss för att IQ alltid kan bidra till en bättre verksamhet

De anställda får en bra arbetsplats där de bidrar till industrins utveckling och kunderna förbättrar sin verksamhet.

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med olika typer av tillverkande industri i regionen och har en bred kunskap om olika tekniker samt industriarbete generellt. Detta är också krav vi ställer på personer som ska anställas. De ska veta vad jobben handlar om.

Vi arbetar också med Teknikavtalet som oftast ger bättre förutsättningar för både kund och anställd. Det är det avtal som är mest likt industrins egna avtal och därmed mest rättvist.”