Företagsutveckling

IQ’s chefsnätverk bygger på förtroende

Vi utvecklar och utbyter idéer även mellan företag. Genom mötesgrupper med medlemmar i chefspositioner låter vi även dessa vara ”individer” och utveckla sin organisation med människor i liknande situationer inom tekniksektorn. Utelämnande fast ändå inte i en trygg grupp där individen både kan bryta ett tunnelseende och ta intryck av andras vardag. Detta arbete förutsätter ett stort förtroende för både IQ och mellan individer. I nätverken bygger vi på förtroende för bästa utväxling och resultat för varje individ.

Kontaktperson

Mathias Lewén
VD
mathias@industriqompetens.se
0735-15 51 60