Företagsutveckling

IQ’s chefsnätverk bygger på förtroende

Vi utvecklar och utbyter idéer även mellan företag. Genom mötesgrupper med medlemmar i chefspositioner låter vi även dessa vara ”individer” och utveckla sin organisation med människor i liknande situationer inom tekniksektorn. Utelämnande fast ändå inte i en trygg grupp där individen både kan bryta ett tunnelseende och ta intryck av andras vardag. Detta arbete förutsätter ett stort förtroende för både IQ och mellan individer. I nätverken bygger vi på förtroende för bästa utväxling och resultat för varje individ.

Inspirationssamtal för chefer

Med Thomas Internationals PPA analys som grund byggs ett samtal upp med reflektion kring den egna profilen och ledarrollen.

Arbeta i kluster

Konkreta arbeten tillsammans för några företag med likartade behov. Det kan vara allt från framtagning av affärsplaner till åtgärder för energieffektivisering.

Anpassade företagsutbildningar

Öppna eller interna företagsanpassade kurser där IQ använder konsulter/instruktörer från hela Sverige med vederhäftig erfarenhet och kunskap.

Kontaktperson

Mathias Lewén
VD
mathias@industriqompetens.se
0735-15 51 60